David RYCHTAR

Bachelor's thesis

Ne/spolupráce malých parlamentních stran a důsledky pro český stranický system

No/cooperation of small parliamentary parties and the consequences for the Czech party system
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá ne/spoluprací malých stran a důsledky na český stranický systém. Cílem práce bylo zjistit které faktory mají vliv na ne/spolupráci malých stran v předvolebních koalicích. Mezi analyzované faktory patří prvky volebního systému, kterými jsou aditivní uzavírací klauzule, volební matematická formule. Mezi další faktory patří: analýza volebního programu stran, dotazování …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the non/cooperation of small parties and the consequences of the Czech party system. The aim of the thesis was to find out which factors influence the non/cooperation of small parties in the preelection coalition. Among the analyzed factires are elements of the electoral system, which are additive closing clause, electoral mathematical formula. Other factors include …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTAR, David. Ne/spolupráce malých parlamentních stran a důsledky pro český stranický system. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses tmp00y tmp00y/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
Marklová, E.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.