Theses 

Porovnání hormonální a nehormonální léčby klimakterického syndromu z pohledu uživatelek – Kateřina BENZLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Kateřina BENZLOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání hormonální a nehormonální léčby klimakterického syndromu z pohledu uživatelek

Comparison of hormonal and non-hormonal treatment for climacteric syndrome from users point of view

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na porovnání hormonální a nehormonální (alternativní) léčby klimakterického syndromu, tedy na obtíže vyvolané klimakteriem. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku klimakteria, klimakterického syndromu, hormonální a nehormonální léčby. Zaměřuji se na jednotlivé obtíže. V empirické části bylo hlavním cílem porovnat hormonální a nehormonální léčbu z pohledu uživatelek a zjistit na jaký druh klimakterických obtíží daná léčba zabírá lépe. Dále jsem zjišťovala průměrný věk nástupu klimakteria, jaké obtíže ženy nejvíce zatěžují jak z psychické tak somatické stránky, zda jsou respondentky spokojeny s efektem léčby, kterou užívají.

Abstract: The bachelor work is focused on comparison for hormonal and non hormonal (alternative) treatment of climacteric syndrome, the difficulties caused by menopause. The theoretical part is focused on the characteristics of menopause, climacteric syndrome and hormonal and non-hormonal treatment. I focus on individual problems. In the empirical part of the main objective was to compare the hormonal and non-hormonal therapy from the perspective of users and to determine what kind of treatment for menopausal symptoms is the best. Next, I examined of woman with menopause the difficulties women dealing with - from both psychological and somatic point of view, if respondents are satisfied with the effect of treatment they use.

Klíčová slova: klimakterium, klimakterický syndrom, premenopauza, menopauza, postmenopauza, fytoestrogeny, hormonální léčba, nehormonální léčba, pocení, návaly horka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Lamplotová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

BENZLOVÁ, Kateřina. Porovnání hormonální a nehormonální léčby klimakterického syndromu z pohledu uživatelek. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz