Vendula Svobodová

Bakalářská práce

Bezbariérové úpravy dopravní infrastruktury a veřejně přístupných budov v Prostějově

Barrier-Free Adjustment of Transport Infrastructure and Publicly Accessible Buildings in Prostejov
Anotace:
Práce se zabývá analyzováním úprav pro osoby zrakově a pohybově postižené ve městě Prostějov a navržením opatření, která odstraní zjištěné nedostatky.
Abstract:
The work is analysing adjustments for persons with a visually and motion handicaps in Prostějov and proposing measures which remove the identified deficiencies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Vendula. Bezbariérové úpravy dopravní infrastruktury a veřejně přístupných budov v Prostějově . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera