Bc. Martina Zahradníková

Bakalářská práce

First Language Acquisition and Socialization

First Language Acquisition and Socialization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mechanismy, které zasahují do procesu osvojování mateřského jazyka v raném dětství. Největší pozornost je věnována zásadnímu významu sociální interakce v rozvoji mateřského jazyka. Mezi teorie, které jsou představeny v chronologickém pořadí, patří behaviorismus, nativismus, sociální kognice a teorie sociální interakce. Dále je posuzováno působení sociálních činitelů …více
Abstract:
This thesis examines different elements affecting language learning in the early childhood with a profound focus on the importance of social aspects involved in this process. Among language acquisition theories considered are behaviorism, nativism, social cognition theory and social interactionist theory. It provides a chronological review of the stages in human prelinguistic and linguistic development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta