Bc. Markéta Hanušová

Bakalářská práce

Modul řízené sociální interakce pro aplikaci Newron

Guided social interaction module for Newron application
Anotace:
Práce se věnuje implementaci nového jádra modulu řízené sociální interakce (Guided Social Interactions) v aplikaci Newron. Nové jádro má za úkol nahradit původní jádro obsahující značné nedostatky. Cílem práce bylo rovněž vytvoření sady her v prostředí Unity 3D, které mají funkčnost jádra demonstrovat. Hry budou sloužit k rozvoji motorických a kognitivních funkcí u dětí s poruchou autistického spektra …více
Abstract:
The aim of this thesis is to implement a new core of the Guided Social Interactions module for the Newron application. The purpose of the new core is to replace the former core with its shorcomings. The aim of this thesis is also to create a set of games in Unity 3D, which should demonstrate the new core's functionality. These games are focused on supporting the development of motor and cognitive functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika