Kristýna Gottwaldová

Bakalářská práce

Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics

Digital marketing tools and Google Analytics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na jeden z nejpoužívanějších nástrojů webové analytiky Google Analytics. První část se zabývá charakteristikou tohoto nástroje a konkrétním nastavením. Druhá část se zaměřuje na porovnání s ostatními populárními nástroji pro měření návštěvnosti. V poslední praktické části je poté představení výukového programu pro studenty.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on one of the most popular tools for website analytics – Google Analytics. The aim of the first part is to describe this tool and show specific settings. The second part is focused on comparison with other popular measurement tools. Last practical part is dedicated to presentation of the educational program for students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku