Bc. Vladimír Plachý

Master's thesis

Úloha design managementu pri návrhu služieb

The role of design management in service design
Abstract:
This master’s thesis focuses on design management and the role it plays in design of information services. In the theoretical part of this thesis it presents design management as field of science in terms of history, definitions, processes and tools. Thesis also deals with design in general, it’s connection with organisation’s strategy and finally with services and their design. The practical part …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na management designu a úlohu, ktorú zohráva v designe informačných služieb. V teoretickej časti približuje management designu ako vedný odbor z hľadiska histórie, vymedzenia, procesov a nástrojov. Zaoberá sa tiež designom vo všeobecnosti, jeho prepojením so stratégiou organizácie a nakoniec aj službami a ich designom. Praktická časť tejto diplomovej práce sa zaoberá …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta