MUDr. Petr Cvrček, Ph.D.

Disertační práce

Tlumení neurogenní bolesti antagonistou NMDA receptorů ketaminem

Neuropathic pain relief with ketamine - NMDA receptors antagonists
Anotace:
Neurogenní bolest a chronický bolestivý syndrom vznikají při primární lézi nebo dysfunkci periferního a centrálního nervového systému bez periferní nociceptivní stimulace. Nemají žádný protektivní účinek a jejich intenzita často stoupá při emoci nebo únavě. příčiny neuropatické bolesti mohou být různorodé. Patří k nim trauma, infekce, vlivy toxické nebo metabolické, či ischémie. Její úspěšné ovlivnění …více
Abstract:
Following periferal nerve injury sensory neurons and some central neurons can exhibit a variety of ion channels, electrophysiological and neurotransmitter production abnormalities, that result in peripheral and central sensitisation. Increased plasticity, alterations of signaling molecules and enhanced synthesis of growth factors and cytokines contribute to development of neuropathic pain states. over …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Práce na příbuzné téma