Robert Suchý

Bakalářská práce

Návrh větrné elektrárny

Proposal of Wind Power Plant
Anotace:
V Bakalářské práci je proveden návrh velké větrné elektrárny pro zadanou lokalitu. Lokalita se nachází u obce Rejchartice přibližně 7,5 km severně od Šumperka v Olomouckém kraji. V první části práce je uveden princip větrné energie. Následně je v práci uveden přehled větrné energetiky v Evropě, ve světě a následně stav a potenciál větrné energetiky v České republice. V praktické části je pro vybranou …více
Abstract:
In the thesis I feasible suggestion about large wind power plant for the assigned location. The site is located near the village Rejchartice approximately 7.5 km north of Šumperka in the Olomouc region. The first part include the principle of wind energy, also include the list of wind energy in Europe, in the world and consequently the status and potential of wind energy in the Czech Republic. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Zbyszek Szeliga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava