Mgr. Ksenija Černocká

Diplomová práce

Interpretační problémy repertoáru absolventského koncertu

The interpretation questions of the graduations concert
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována umělecké, hlasově pedagogické a praktické stránce autorčina absolventského koncertu v oboru sólový zpěv na Katedře hudební výchovy PF MU v Brně. Zabývá se výběrem a uspořádáním repertoáru, představuje autory skladeb a analyzuje jednotlivé skladby z hlediska hudebně-historického, hudebně-teoretického a interpretačního. Diplomová práce referuje rovněž o prakticko-organizačních …více
Abstract:
This thesis is dedicated to artistic, vocal pedagogical and practical aspect of the thesis writer's graduation concert in the field of solo singing at the Department of Music at the Faculty of Education, Masaryk University in Brno. It deals with the selection and arrangement of repertoire, represents the authors of individual compositions, and analyzes each composition in terms of its musical-historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Hudební výchova