Dominika Papová

Bakalářská práce

Efektívne vyhľadávanie právnych informácií na internete

Effective Retrieval of Legal Information on Internet
Abstract:
PAPOVÁ, Dominika: Effective retrieval of legal information on internet. [Bachelor's thesis] Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. The department of economics, assessment, social sciences and law. Supervisor: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. The year of defense 2013th Total number of pages: 80. Bachelor thesis focuses on the legal information systems. In the first chapter …více
Abstract:
PAPOVÁ, Dominika: Efektívne vyhľadávanie právnych informácií na internete. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. Rok obhajoby 2013. Celkový počet strán: 80. Bakalárska práca sa zaoberá právnymi informačnými systémami. Prvá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře