Dominika Papová

Bachelor's thesis

Efektívne vyhľadávanie právnych informácií na internete

Effective Retrieval of Legal Information on Internet
Abstract:
PAPOVÁ, Dominika: Effective retrieval of legal information on internet. [Bachelor's thesis] Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. The department of economics, assessment, social sciences and law. Supervisor: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. The year of defense 2013th Total number of pages: 80. Bachelor thesis focuses on the legal information systems. In the first chapter …more
Abstract:
PAPOVÁ, Dominika: Efektívne vyhľadávanie právnych informácií na internete. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. Rok obhajoby 2013. Celkový počet strán: 80. Bakalárska práca sa zaoberá právnymi informačnými systémami. Prvá kapitola je zameraná …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.
  • Reader: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking