Asif Aslanov

Bakalářská práce

Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)

IMPACT OF EURO-AMERICAN CRISIS ON ITALIAN LABOR MARKET: THE CASE OF YOUNG PEOPLE (GENERATION)
Anotace:
Tato práce zkoumá dopad globální finanční a hospodářské krize v roce 2008 na situaci s italským trhem práce s mládeží. Závěry diplomové práce dokazují, že celosvětová krize měla pro italskou ekonomiku velké nepříznivé důsledky a posílila negativní tendence, které se předtím objevovaly na italském trhu práce, zejména v segmentu mládeže. Model regresní analýzy vyvinutý v rámci této práce lze považovat …více
Abstract:
This thesis investigates the impact of the 2008 global financial and economic crisis on the situation with Italy’s youth labour market. The findings of the thesis prove that the global crisis had major adverse effects for the Italian economy and boosted negative tendencies which had been previously prominent in the Italian labour market, namely on its youth segment. The regression analysis model developed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Slaný
  • Oponent: Jaromír Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74617