Rieznerová Rieznerová

Bakalářská práce

Rub a líc - Rozhlasový dokument o textilním průmyslu a vztahu lidí k oblečení

Reverse and face side of fashion. Audio documentary about fashion industry and people's approach towards clothes
Anotace:
Cílem práce je vytvořit rozhlasový dokument, který má ambici přinést různé pohledy na to, jak lidé přemýšlení či nepřemýšlejí o oblečení, které nosí. Dílo se snaží především přimět posluchače k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak nakupují, a jak se k oblečení chovají. Audio dokument se snaží přinést nový pohled na to, jak se dá oblečení nakupovat šetrněji k životní-mu prostředí i k lidem pracujícím …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make a radio documentary with aim to show how people think (or don´t think) about clothes they wear. This audio do-cementary tries to make the listeners think about what they wear, how their shopping habits look like and how they treat their clothes. This piece tries to show some new viewpoints on how we can purchase clothes sustainably towards the environment and the garment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jan Hanák
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce