Bc. Sandra Hanychová

Bakalářská práce

Formación de los adjetivos de color y su uso en las páginas web dedicadas a la moda

Formation of adjectives of colour and their use on websites dedicated to fashion
Abstract:
This Bachelor`s Thesis deals, in terms of word-formation, with adjectives denoting colours in contemporary Spanish that appear on selected websites dedicated to fashion. Thesis concentrates on the formation by derivation and composition, but also includes simple adjectives or words adopted from other languages. It also describes the characteristics of this word class and the methods that can enrich …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se z hlediska slovotvorby zabývá přídavnými jmény označujícími barvy v současné španělštině, které se vyskytují na vybraných webových stránkách zaměřených na módu. Práce zkoumá především jejich tvorbu derivací a kompozicí, ale zahrnuje i adjektiva jednoduchá nebo výrazy přejaté z jiných jazyků. Popisuje také charakteristiky tohoto slovního druhu a metody, které mohou obohacovat …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura