Bc. Lenka Hrbková, Ph.D.

Master's thesis

Média a veřejné mínění: Mediální pokrytí předvolebních průzkumů v České republice

Media and the Public Opinion: Media Coverage of Election Polls in the Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá způsobem, jakým média informují veřejnost o průzkumech veřejného mínění a celkovou rolí, jakou tyto průzkumy hrají v současné žurnalistické praxi. Jedním z klíčových teoretických východisek je koncept horserace žurnalistky a rámování politiky jako strategické hry, jež se váže na dominantní postavení průzkumů ve zpravodajství. Kromě dopadů průzkumů na podobu žurnalistiky a tím pádem …more
Abstract:
This thesis deals with the way media work with opinion polls and the role of polls in today´s journalism. The key concept of the thesis is the horsrace journalism and framing of politics as a strategic game as an implication of dominant role of polls in news. Appart from effects of polls on journalism and the public views on politics, the thesis focuses also on media and polls on the micro level. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií