Kristina HAVLÍNOVÁ

Bakalářská práce

Prevalence nadváhy a obezity u žáků 2. stupně ZŠ v regionu Pelhřimovsko

The prevalence of overweight and obesity at Secondary School Pupils in the Region Pelhřimovsko.
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá prevalencí obezity a nadváhy pubescentů v regionu Pelhřimovsko. Konkrétně náplní práce je teoretické přiblížení problematiky a následné zjištění prevalence obezity a nadváhy u žáků 7. a 8. tříd základních škol. Antropometrického měření se zúčastnilo celkem 200 probandů, z toho 112 dívek a 88 chlapců. Během měření jsme zjišťovali tělesnou výšku, hmotnost, obvod …více
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with the prevalence of obesity and overweight adolescents in the region Pelhřimovsko. Specifically job is to approach the theoretical issues and then determine the prevalence of obesity and overweight pupils 7th and 8th grades of primary schools. Anthropometric measurements were attended by a total of 200 probands, of which 112 girls and 88 boys. We measured body …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Schuster, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍNOVÁ, Kristina. Prevalence nadváhy a obezity u žáků 2. stupně ZŠ v regionu Pelhřimovsko. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tp15q9 tp15q9/2
26. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2016
Bulanova, L.
27. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.