Bc. Marta Osičková

Diplomová práce

Vliv hospodářské krize na trh práce a zaměstnanost cizinců ve vybraném regionu

Influence of economic crisis on the labour market and foreigners employment in chosen region
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit dopady hospodářské krize na situaci na trhu práce v okrese Břeclav se zaměřením na zaměstnanost cizinců, dále identifikovat problémové oblasti a navrhnout jejich možná řešení. První část je tvořena úvodem do zkoumané problematiky (vymezení pojmů, legislativní úprava zaměstnávání cizinců v ČR a kontrola v dané oblasti zaměstnanosti). Druhá část je věnována analýze …více
Abstract:
The target of the thesis is to assess the impact of the economic crisis in the employment market in the district Breclav, focusing on employment of foreigners, as well as to identify problematical areas and to suggest possible solutions. The first part consists of an introduction of the research questions (definitions, legislative form of employing foreigners and checking the area of employment). The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Gajdušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta