Bc. Martina Šmejcká

Diplomová práce

Znevýhodněné skupiny obyvatelstva na trhu práce v ČR v období nedávné ekonomické krize: regionálně-geografická analýza

Disadvantaget groups of population on the labour market in the Czech Republic in the period of recent economic crisis: regional - geographical analysis
Anotace:
Diplomová práce se jako regionálně-geografická analýza zabývá zhodnocením postavení znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce v České republice. Práce je především zaměřena na vývoj počtu uchazečů o zaměstnání jednotlivých znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce a jejich podílu na pracovní síle v České republice, krajích a okresech v letech 2002 – 2015. Pozornost je také věnována zhodnocení …více
Abstract:
The thesis is a regional-geographical analysis focused on evaluation of the position of disadvantaget groups of population in the labor market in the Czech Republic. It concerns mainly on the development of the number of job seekers disadvantaget groups and their share of the workforce in the Czech republic, regions and districts in the years 2002 – 2015. Attention is also paid to the evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta