Mgr. et Mgr. Anna Segečová, Ph.D.

Doctoral thesis

Use of photoautotrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imaging

Use of photoautotrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imaging
Anotácia:
Vzrůstající znečištění, používání herbicidů a rozmach rostlinných fenotypizačních technik zvyšuje poptávku po metodách schopných zachytit toxický stres v jeho počátcích například za účelem skríningu rostlinných odrůd náchylných či naopak odolných vůči danému toxikantu. Standardní testy toxicity pro rostliny založené na inhibici růstu jsou však pracné a mají …viac
Abstract:
With increasing pollution, herbicide application and interest in plant phenotyping, sensors capturing early responses to toxic stress are required for screening of susceptible or resistant plant varieties. However, standard toxicity tests on plants are laborious, demanding in terms of space and material and measurement of growth-inhibition-based endpoints requires a relatively long time. The aim of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedúci: prof. Dr. Thomas Roitsch
  • Oponent: Tristan Boureau, Associate Professor, Stephen Rolfe, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta