Radana Nováková

Bakalářská práce

Kompetence lektorů kurzů pro sociální pracovníky z hlediska absolvovaného vzdělání

Competences of Trainers of Courses for Social Workers in Terms of Completed Education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kompetencemi lektorů kurzů pro sociální pracovníky, a to z hlediska jejich absolvovaného vzdělání. V teoretické části si nejprve definujeme osobnost lektora, jeho role ve vzdělávacím procesu. Dále pak nás budou zajímat kompetence lektorů kurzů pro sociální pracovníky. Specifikujeme si také osobnost lektora dalšího vzdělávání pohledem Národní soustavy povolání a popíšeme …více
Abstract:
This thesis deals with the competencies of trainers courses for social workers, in terms of their education or training. In the theoretical part we first define the personality of a lectu-rer, his role in the educational process. Furthermore, we will be interested skills trainers courses for social workers. Specify personality also further education lecturer gaze National Occupations System and describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Radana. Kompetence lektorů kurzů pro sociální pracovníky z hlediska absolvovaného vzdělání. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe