Zuzana Havelková

Bakalářská práce

Ruské a sovětské vojenské řády ve 20. století

Russian and Soviet Military Orders in the 20th Century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ruskými a sovětskými vojenskými řády ve 20. století od Ruského impéria přes Sovětský svaz po současnou Ruskou federaci. Každé sledované období je zasazeno do historického kontextu s následujícím výčtem řádů udělovaných v dané době. Práce poukazuje na to, jak se změny politického zřízení i společensko-historické události promítly do udělovaní řádů, jejich podoby i funkce v …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with Russian and Soviet military orders in the 20th century from the Russian Empire through the Soviet Union to the present-day Russian Federation. Each period under study is set in historical context with the following list of orders awarded in that era. The thesis highlights how changes in the political establishment and socio-historical events affected the awarding of orders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB14498

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
 • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Sommer
 • Oponent: PhDr. Jindřich Kesner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 6. 2023 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.