Bc. Martina Kysilková

Diplomová práce

Učebnice hudební výchovy pro 7. ročník základní školy

The Textbook of Music for the 7th Year of Elementary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou učebnic hudební výchovy pro 7. ročník základních škol. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola teoretické části se věnuje stavbě a funkci učebnic, druhá kapitola se zabývá vzdělávací oblastí Umění a kultura, dále také rozborem čtyř nejvyužívanějších učebnic hudební výchovy pro 7. ročník na základních školách. V praktické části, zahrnující dvě zbývající kapitoly …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of Music textbooks for the seventh grade. It is divided into four chapters. The first chapter of the theoretical part is concerned with a structure and function of textbooks. The second chapter studies the educational area of Art and culture in the Framework Educational Programme for Basic Education and it also examines four textbooks which are most commonly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta