Izabela HAMPERGROVÁ

Bakalářská práce

Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů z pohledu sestry.

Maltreatment, abuse and neglect seniors from the perspective of nurse.
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů z pohledu sestry" je rozdělena na část teoretickou a empirickou, zabývá se násilím na seniorech a pohledem sestry na tuto problematiku. Teoretická část bakalářské práce shrnuje komplexně problematiku týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů. Zabývá se definicemi, důležitými pojmy a formami násilí, které jsou v práci podrobně popsány …více
Abstract:
This thesis called "Mistreat, abuse and neglect of seniors from the point of view of a nurse" comprises of theoretical and empirical part. It deals with violence against seniors and the point of view of a nurse on this problem. The theoretical part of this thesis comprehensively summarizes the issue of physical and emotional abuse and neglect of seniors. It contains definitions and important concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMPERGROVÁ, Izabela. Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů z pohledu sestry.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tpytkc tpytkc/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.