Ing. Mgr. Dominik Fries

Bakalářská práce

Výběr a hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku

Supplier seletion and evaluation in a certain company
Anotace:
Cílem práce je provést hodnocení stávajícího systému výběru dodavatelů a hodnocení stávajících dodavatelů, posoudit vhodnost a navrhnout případné změny ve výběru dodavatelů v konkrétním podniku. Teoretická část se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatelů a problematikou rozhodování. Tyto poznatky jsou využity v praktické části při řešení rozhodovacího problému výběru dodavatelů a metody výběru …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Supplier selection and evaluation in a certain company” is to evaluate supplier selection system and performance of suppliers, consider suitability of current situation and propose changes, if need be. Theory part deals with supplier selection and evaluation problem and decision-making problem. Knowledge is then used in practical part to solve decision-making problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta