Bc. Lenka Martináková

Bakalářská práce

UNOMIG and the EU Special Representative for South Caucasus in Abkhazia - evaluation and expected outcomes

UNOMIG and the EU Special Representative for South Caucasus in Abkhazia - evaluation and expected outcomes
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit naplnění daných cílů pozorovací mise OSN (UNOMIG) a mise krizového managementu EU skrze Zvláštního vyslance pro jižní Kavkaz (EUSR) působících v gruzínské Abcházii. V první části je uveden kontext abchazského secesionismu, jenž vedl ke dvěma rozsáhlým konfliktům v letech 1992-1993 a 2008. Oba konflikty jsou rovněž popsány. Druhá a třetí část práce se věnují …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to evaluate fulfilment of certain goals of an observer mission by the UN (UNOMIG) and a crisis management mission by the EU through its Special Representative for South Caucasus (EUSR), operating in Abkhazia, Georgia. First part is focused on Abkhaz secessionism which led to two huge conflicts in 1992-1993 and 2008. Both conflicts are briefly described. Second and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ina Schmidt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií