Pavel Strnad

Disertační práce

Unsupervised Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in University Environment

Unsupervised Machine Learning Methods for Behaviour Analysis and Anomaly Detection in University Environment
Anotace:
Bezpečnost univerzitních informačních systémů je v současné době převážně řešena na perimetru datové sítě. Nepředpokládá se, že útočník je schopen perimetrem proniknout a napáchat škody uvnitř infrastruktury. Neustálý rozvoj v oblasti kyberútoků ovšem dokazuje, že je třeba se připravit i na situace kdy útočník zneužije přihlašovací údaje některého z uživatelů a začne nepozorovaně škodit v informačním …více
Anotace:
vybraných algoritmů na známých datech z datasetu KDDCUP’99. Následující experiment zahrnuje použití metody, při které je pro každou akci vypočtena pouze jedna hodnota, která odráží jak moc se daná akce liší od ostatních. Tento experiment je záměrně zasazen do problematiky studentského podvádění při testech. Následující experimenty jsou již praktikovány na datech z prostředí univerzitního informačního …více
Abstract:
The security of university information systems is currently mostly handled at the perimeter of the data network. It is not assumed that an attacker is able to penetrate the perimeter and cause damage inside the infrastructure. However, the continuous development in the cyber-attack field proves that it is necessary to prepare for situations when an attacker misuses the login credentials of one of the …více
Abstract:
hers. This experiment is deliberately set on the issue of student cheating on tests. The following experiments have already been practised on data from the university information system environment of the University of Economics in Prague, where the procedure of detecting first scripted attacks and then manually executed cyber-attacks is demonstrated. A by-product of this part is the Synthetic Dataset …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2023
  • Vedoucí: Petr Berka
  • Oponent: Jiří Kléma, Alberto Fernández, Martin Žádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89434