Mgr. Martin Kobert

Advanced ('rigorózní') thesis

Veřejná podpora ve výzkumu, vývoji a inovacích

State aid in the category of research, development and innovation
Abstract:
Předmětem této práce je veřejná podpora v kategorii výzkumu, vývoje a inovací jako součásti celého systému práva veřejné podpory. Hlavním cílem je především podat ucelený výklad práva veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje tak, aby mohla být použitelná pro příjemce i poskytovatele k objasnění otázek v této oblasti vznikajících. Za tímto účelem je nejprve proveden rozbor veřejné podpory jako celku …more
Abstract:
The subject of this thesis is the state aid in the category of research, development and innovation as a part of the whole system of the state aid law. The main objective is to provide a comprehensive interpretation of the state aid law in the area of research and development and doing so in a way that it could be used both by the aid beneficiaries and the providers for clarifying the questions arising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 4. 2016
  • Reader: JUDr. Michal Petr, Ph.D., JUDr. Michael Kincl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta