MgA. Jitka SVOZILOVÁ

Diplomová práce

1. Animovaný film versus hraný film 2. Kam s ním? - kreslený animovaný film

1. Teoretical part: Animated film versus feature film 2. Practical part: Where to put it?, animated movie
Anotace:
Postavení animovaného a hraného filmu proti sobě s cílem poukázat na jejich vzájemnou odlišnost, prolínání a vzájemné ovlivňování v jednotlivých fázích vzniku.
Abstract:
Position and animated feature films against each other in order to point out their mutual differences, overlap and interaction in various stages of formation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010
Identifikátor: 13823

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Gregor

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOZILOVÁ, Jitka. 1. Animovaný film versus hraný film 2. Kam s ním? - kreslený animovaný film. Zlín, 2010. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba