Bc. Lucie Králová

Diplomová práce

Translation and Analysis of African-American English in Selected Parts from the Teenage Novel Imani All Mine by Connie Porter

Translation and Analysis of African-American English in Selected Parts from the Teenage Novel Imani All Mine by Connie Porter
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá překladem a rozborem vybraných částí románu Imani All Mine Connie Porterové, který je napsán v Afro-Americké angličtině. Cílem této práce je překlad původního textu do moravsko-slovenského nářečí českého jazyka a analyzovat jednotlivá ekvivalenční hlediska. Hlavním záměrem práce je také prozkoumat, zda existují jiné možnosti překladu nestandardního jazyka, než dnes tolik …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the translation and analysis of selected parts of the novel Imani All Mine by Connie Porter written in African-American English variety. The aim of the thesis is to translate the original text into the Moravian-Slovakian dialect of the Czech language and to analyse individual aspects of equivalence. The main goal of the thesis is also to investigate if there are different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy