Bc. Veronika Šedovičová

Bakalářská práce

Překlad a analýza vybraných částí díla Harry Potter and the Methods of Rationality se zaměřením se na termíny latinského původu

Translation and Analysis of Selected Sketches from Harry Potter and the Methods of Rationality with Focus on Terms of Latin Origin
Anotace:
Bakalářská práce Překlad a analýza vybraných částí díla Harry Potter and the Methods of Rationality se zaměřením na termíny latinského původu se zabývá překladem, rozborem a srovnávací analýzou vybraných částí z fanfikce autora a výzkumníka Eliezera Yudkowsky. Praktická část obsahuje vlastní překlad a srovnávací analýzu překladu s důrazem na překlady jednotlivých vybraných termínů a teoretická část …více
Abstract:
The bachelor thesis Translation and Analysis of Selected Sketches from Harry Potter and the Methods of Rationality with Focus on Terms of Latin Origin deals with the translation, analysis of the translation and comparative analysis of selected sketches from fan fiction of the author and researcher Eliezer Yudkowski. The practical part consists of the translation and comparative analysis of the translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta