Vladimíra Emma Hanková

Bakalářská práce

Pedagogické působení lektora a rizika a dilemata spojená s výkonem profese v multikulturním prostředí

Pedagogical work of the lecturer and risks and dilemmas associated with the performace of the profession in a multicultural environment
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a věnuje se pedagogické profesi a rizikům a dilematům, se kterými se lektor při výuce studentů cizinců setkává v tomto multikulturním prostředí. Teoretická část se věnuje osobnosti lektora a jeho kompetencím. Poté se zaměřuje na samotnou pedagogickou činnost lektora a následně problémům a rizikovým aspektům jeho práce, přičemž se práce věnuje i jednomu …více
Abstract:
The bachelor´s thesis explorer pedagogical profession and has a theoretical-empirical charakter. It discusses risks and dilemmas that the lecturer encounters in the teaching of foreign students in this multicultural environment. The theoretical part deals with the personality of the lecturer and his/her competencies. Autor focuses on the pedagogical activity of the lecturer and consequently on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Čeština jako cizí jazyk