Mgr. Alena Krátká

Diplomová práce

Dítě a rozvod rodičů. Psychologické a právní problémy.

Infant and Divorce of Parents. Psychological and legal problems.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zejména problematikou týkající se postavení nezletilých dětí v rámci rozvodu a psychologických dopadů rozvodu na děti. Úvodní kapitoly se věnují obecnému základu – obsahují stručný nástin právní úpravy péče o nezletilé pro dobu po rozvodu a typické psychologické aspekty dopadu rozvodu na dítě. Stěžejní část práce tvoří rozbor jednotlivých institutů svěření do výchovy (svěření …více
Abstract:
The graduation theses considers mainly the problems concerning the statement of the under age children within the frame of the divorce and psychological impacts of the divorce on the children. The opening chapters follow the common principles - contains a brief summary of the legal form of the under age care and typical psychological effects of the divorce on the child. The fundamental part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta