Mgr. Michal Adam

Bakalářská práce

Habitus ako princíp jadrovej voľby Izraela a Iránu

Habitus as a principle of Israeli and Iranian nuclear choice
Abstract:
Why do states build nuclear weapons? Scott Sagan provides three models as an answer to this question - security, domestic politics and norms model. This bachelor thesis is in a sense a continuation of Sagan's work and explores through constructivist paradigm a nuclear choice of Israel and Iran. It analyzes socially constructed features of collective identity and cultural trauma within Israeli and Iranian …více
Abstract:
Čo vedie štáty k rozhodnutiu vyrobiť vlastnú jadrovú zbraň? Scott Sagan ponúka ako odpoveď na túto otázku tri modely - bezpečnostný, model záujmu domácich politických aktérov a normatívny model, inkorporujúci koncepty nukleárnej symboliky a štátnej identity. Predložená práca voľne nadväzuje na tento trojmodel a konštruktivistickou optikou skúma jadrovú voľbu Izraela a Iránu. Analyzuje sociálne konštruované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Taterová, M.A.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Mezinárodní vztahy