Theses 

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company – Ing. Lenka Poklopová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lenka Poklopová

Master's thesis

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company

Anotácia: Hlavním cílem práce „Strategická analýza pobočky nadnárodní společnosti” je provést strategickou analýzu vybrané pobočky. Teoretická část se zabývá problematikou působení nadnárodních společností a jejich poboček na lokálním trhu a teoretickým rozborem potřebných analytických metod. Praktická část je zaměřena na analýzu situace v konkrétním podniku, Smurfit Kappa Olomouc s.r.o., na rozbor problémových oblastí, vyhodnocení provedených analýz a diskusi. Na závěr jsou shrnuty všechny získané poznatky a na jejich základě je navržena vhodná strategie a z ní vyplývající návrhová opatření.

Abstract: The main objective of the thesis “Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company” is to carry out a strategic analysis of the selected branch. The theoretical part is concerned with the issues of the activities of multinational companies and their subsidiaries in the local market, and theoretical analysis of the necessary analytical methods. The practical part is focused on the analysis of the situation in a particular company, Smurfit Kappa Olomouc s.r.o., on the analysis of problem areas, on evaluation of the analyses, and on discussion. In the end, all the findings are summed up, and appropriate strategy and improvement proposals are subsequently formulated.

Keywords: Strategic analysis, PESTL analysis, Competitor analysis, Financial analysis, SWOT analysis, Multinational company, Branch, Strategic management, Strategická analýza, PESTL analýza, Finanční analýza, SWOT analýza, Nadnárodní společnost, Pobočka, Strategický management

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 09:39, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz