Bc. Adéla Dorňáková

Bachelor's thesis

Perfektum ve finštině a švédštině. Srovnávací studie s využitím materiálu paralelního korpusu InterCorp.

The Perfect tense in Finnish and Swedish. A Comparative study based on Parallel Corpus InterCorp.
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá slovesným časem perfektem ve finském a švédském jazyce. Zaměření práce je komparativní, kdy se snaží porovnat užití hledaného jevu a znázornit shodnosti či rozdíly při jeho distribuci. Součástí práce je teoretická charakteristika systému slovesných časů ve vybraných jazycích s důrazem na perfektum. Jádro práce pak tvoří praktická studie s využitím jazykových dat …more
Abstract:
Abstract: The bachelor's thesis deals with the grammatical tense, the perfect tense in Finnish and Swedish. The aim of this comparative study is to compare the usage of the phenomenon and illustrate its distributional similarities and differences. The thesis contains a theoretical description of the tense systems in the two selected languages with a focus on the perfect tense. The core of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Baltic Languages and Literatures

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.