Bc. Adéla Dorňáková

Bachelor's thesis

Perfektum ve finštině a švédštině. Srovnávací studie s využitím materiálu paralelního korpusu InterCorp.

The Perfect tense in Finnish and Swedish. A Comparative study based on Parallel Corpus InterCorp.
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se zabývá slovesným časem perfektem ve finském a švédském jazyce. Zaměření práce je komparativní, kdy se snaží porovnat užití hledaného jevu a znázornit shodnosti či rozdíly při jeho distribuci. Součástí práce je teoretická charakteristika systému slovesných časů ve vybraných jazycích s důrazem na perfektum. Jádro práce pak tvoří praktická studie s využitím jazykových dat …viac
Abstract:
Abstract: The bachelor's thesis deals with the grammatical tense, the perfect tense in Finnish and Swedish. The aim of this comparative study is to compare the usage of the phenomenon and illustrate its distributional similarities and differences. The thesis contains a theoretical description of the tense systems in the two selected languages with a focus on the perfect tense. The core of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Baltic Languages and Literatures

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.