Lucie TAUCHENOVÁ

Bakalářská práce

Univerzální modul pro řešení dopravy pro e-shop

Universal shipping module for e-shop
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního modulu, který umožní vybrat vhodné služby pro odeslání zásilky z e-shopu a zajistí komunikaci mezi informačním systémem e-shopu a dopravcem. Tato komunikace spočívá v získání dat od dopravce, a ve zpracování objednávek a jejich následném předání dopravci. Předpokladem pro realizaci modulu bylo provedení srovnání možností přepravy zásilek v České …více
Abstract:
The subject of this thesis called is a design and implementation of a universal module that enables to select the appropriate services for sending a shipment from an e-shop and provides communication between the e-shop information system and the carrier. This communication consists in obtaining data from the carrier, and in processing orders and their subsequent transmission to the carrier. The prerequisite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAUCHENOVÁ, Lucie. Univerzální modul pro řešení dopravy pro e-shop. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/