Bc. Svetlana Mazur

Bakalářská práce

René Magritte a David Lynch: příspěvek k otázkám podobnosti motivů

René Magritte and David Lynch: To the issue of similar motifs
Anotace:
Cílem této práce je porovnat tvorbu Reného Magritta a Davida Lynche, prozkoumat podobu, kterou umělci mají a zjistit, jestli René Magritte měl na Lynche vliv. Práce se zabývá nejen vizuální podobou, ale i myšlenkovou, jak je, na příklad, použití všeobecných věci v surrealistickém prostředí, a podobné archetypy. Pří napsání práce byly použité monografii, kritické články a teoretické práce, zaměřené …více
Abstract:
Objective of this thesis is to compare the art of René Magritte and David Lynch, to study their similarities and to understand whether there was any influence from René Magritte on David Lynch. Thesis looks both into visual similarities and ideology (for example, they both use simple things in surrealistic environment), and similar archetypes as well. During work on this paper the author studied monographs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma