Bc. Jana Fraňová

Diplomová práce

Pohledávky z právního, účetního a daňového hlediska a jejich řízení

Account receivables from legal, accounting and tax perspectives and its management
Abstract:
The Master's thesis deals with the topic of account receivables, their recording in bookkeeping with regard to tax and legal aspects and their management in particular company. The theoretical part is dedicated to basic characterization of the account receivables, financial operations with them, bookkeeping of account receivables and specific tools of account receivables management. The practical part …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je problematika pohľadávok, ich zachytenie v účtovníctve s ohľadom na daňové a právne aspekty a ich riadenie v konkrétnom podniku. Teoretická časť zachytáva základné charakteristiky pohľadávok, operácie s pohľadávkami, ich evidenciu v účtovníctve a konkrétne nástroje riadenia pohľadávok v podniku. Praktická časť je zameraná na analýzu pohľadávok z obchodných vzťahov v konkrétnom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance