Mgr. Ivana Jankovičová

Master's thesis

Definice terorismu v rozhodovací činnosti Zvláštního tribunálu pro Libanon: případová studie

Defining Terrorism at the Special Tribunal of Lebanon
Abstract:
In 2011, the Appeals Chamber of the UN Special Tribunal for Lebanon issued its startling decision setting out the extant definition of the crime of terrorism under customary international law. Consequently it applied this definition in interpreting domestic terrorism offences under Lebanese law. This thesis critically analyses this decision with the intention of the issue of interpretation of Lebanese …viac
Abstract:
V roku 2011 vydal odvolací senát Zvláštneho tribunálu pre Libanon prelomové rozhodnutie, v ktorom mimo iné dovodil, že v rámci medzinárodného obyčajového práva existuje definícia terorizmu v čase mieru. Následne túto definíciu využil pri interpretácii národnej úpravy terorizmu Libanonu. Diplomová práca podrobuje rozhodnutie odvolacieho senátu kritickej analýze, so zameraním na otázku interpretácie …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta