Bc. Lucie Němcová

Bakalářská práce

Hospodaření Nového Města na Moravě

Economy of Nove Mesto na Morave
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpočtového hospodaření Nového Města na Moravě. Jejím cílem je provést finanční analýzu dané obce, na jejím základě porovnat výsledky se Soustavou informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) a navrhnout případná řešení zjištěných nedostatků. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly prezentují teoretická východiska práce. První kapitola je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of budgetary management of Nove Mesto na Morave. Its aim is to carry out financial analysis of a selected municipality, based on comparison with a Set of informative and monitoring indicators (SIMU) and to propose eventual solutions of identified deficiencies. The thesis is divided into four chapters. The first two chapters present a theoretical basis. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa