Daniela NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Milan Kundera's selected publication: Comparison of the Czech original and its English translation

Milan Kundera's selected publication: Comparison of the Czech original and its English translation
Abstract:
This bachelor thesis compares the Czech original of Milan Kundera's novel The Unbearable Lightness of Being and its English translation translated by an American translator Michael Henry Heim. The theoretical part of the thesis contains basic information about translation theory and the novel The Unbearable Lightness of Being. The practical part focuses on the results of the comparison. The aim of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává český originál románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí a jeho anglický překlad přeložený americkým překladatelem Michaelem Henrym Heimem. Teoretická část práce obsahuje základní informace o teorii překladu a románu Nesnesitelná lehkost bytí. Praktická část se zaměřuje na výsledky porovnání, jehož cílem je nalézt nejzřetelnější rozdíly v anglickém překladu a nejčastější …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 38767

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Daniela. Milan Kundera's selected publication: Comparison of the Czech original and its English translation. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická