Denisa Poláchová

Bakalářská práce

Motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti NWT, a.s.

Motivation and Stimulation of Employees in the Company NWT, a.s.
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti NWT, a.s. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní poznatky motivace, vybrané teorie motivace, pravidla motivace a osobnost manažera. Stimulace a odměňování jsou nedílnou součástí teorie. Praktická část bude zaměřena na zjištění úrovně spokojenosti zaměstnanců NWT, a …více
Abstract:
In the Bachelor´s thesis I deal with the issue of motivation and stimulation of employees in the company NWT, a.s. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part will contain basic concepts of motivation, theory of motivation, rules of motivation and manager´s personality. Stimulation, employees benefits and compensation are part of the theory. Practical part will focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Mařák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Poláchová, Denisa. Motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti NWT, a.s.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe