Bc. Jiří Ammer

Diplomová práce

Qualitative research of attachment relationships in homoparental families

Qualitative research of attachment relationships in homoparental families
Anotace:
Tato kvalitativní exploratorní studie se zabývala citovou vazbou ve třech plánovaných homoparentálních rodinách. V polostrukturovaných rozhovorech šest matek hovořilo o svých dětech ve věku 20-28 měsíců. Na základě analýzy citově-vazebního chování se můžeme domnívat, že se u všech dětí vyvinula citová vazba k oběma matkám. Všechny děti projevily různé formy citově-vazebního chování, které v některých …více
Abstract:
This qualitative exploratory study investigated attachment relationships in three planned homoparental families. In a semi-structured interview, six mothers talked about their children in the age of 20-28 months. Basing on the attachment behaviour analysis, it seems that all children developed an attachment to both mothers. The children exhibited several forms of attachment behaviour to both mothers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Tomotaka Umemura
  • Oponent: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií