Mgr. Jiří Slováček, Ph.D.

Doctoral thesis

Řešení sporů online

Online Dispute Resolution
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na oblast alternativního i soudního řešení sporů pomocí online nástrojů a metod, kterou zahraniční odborné texty nazývají “Online Dispute Resolution” („ODR“), tedy řešení sporů online nebo online řešení sporů. Vychází ze základního principu, že řešení sporů online zahrnuje využití elektronických nástrojů při řešení nejrůznějších sporů (sensu lato). Jednotlivé ODR nástroje …more
Abstract:
This dissertation thesis analyses alternative and judicial dispute resolution using online instruments and tools – online dispute resolution (typically abbreviated as ODR) or online redress. It is written on a principle notion that online dispute resolution involves the usage of electronic instruments and tools in all thinkable kinds of dispute resolution (sensu lato). The individual ODR tools can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc., JUDr. Robert Cholenský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta