Boris KUBÁNEK

Bakalářská práce

Die Position der Bank Česká spořitelna innerhalb der Bankengruppe Erste Bank

The Position of Bank Česká spořitelna in the Bank Group Erste Bank
Abstract:
The objective of the thesis is a comparsion of position of the banking company Česká spořitelna, a.s. within the banking group Erste Bank. The aim of the theoretical part is an introduction of situation and development of the banking system in the Czech Republic and in the Austria and also a presentation of their central banks. It is also necessary to describe the basic concepts of banking. In the …více
Abstract:
Cílem této práce je tedy srovnání pozice bankovní společnosti Česká spořitelna, a.s. v rámci bankovní skupiny Erste Bank. V teoretické části si beru za cíl představit situaci a vývoj bankovního systému v České republice a v Rakousku a zároveň prezentovat jejich centrální banky. Dále je nezbytné popsat základní pojmy z bankovnictví. V praktické části formuluji představení společností Česká spořitelna …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁNEK, Boris. Die Position der Bank Česká spořitelna innerhalb der Bankengruppe Erste Bank. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání