Ing. Anastázia Plzáková, DiS.

Bakalářská práce

Ochrana utajovaných informací

Protection of secret informations
Anotace:
Práce popisuje působnost zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Je doplněná přehledem navazujících normativních aktů. V jednotlivých částech rozpracovává problematiku v oblastech personální, průmyslové, administrativní a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo komunikačních systému a kryptografické ochrany. Předmětem práce je rovněž seznámení …více
Abstract:
This work describes force of the Act No. 412/2005 Coll., on protection of classified information and on security competence. It is supplemented with summary of connected regulatory acts. Individual parts work up issues dealing with spheres of personnel, industrial, administrative, and personal security, security of information or communications systems, and crypto protection. The topic of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jan Panaš
  • Oponent: Prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS