Bc. Alžběta Černá

Diplomová práce

Sémantický popis UML modelů pomocí OWL ontologií

Semantic Description of UML Models by Means of OWL Ontologies
Anotace:
Cílem práce je vytvořit ontologie v jazyce OWL pro vybrané UML diagramy. Diplomová práce se zabývá popisem podstatných pojmů pro tvorbu OWL ontologií a seznamuje čtenáře s vývojovým prostředím Protégé, ve kterém byly ontologie pro vybrané UML diagramy vytvořeny. Po teoreticky orientovaných kapitolách představí diplomová práce čtenáři jazyk UML, jeho modelovací techniky a podrobněji popisuje vybrané …více
Abstract:
The goal of the thesis is to create ontologies in OWL language for selected UML diagrams. The master thesis refers to description of main terms for OWL ontologies and introduces Protégé software in which ontologies for specified UML diagrams were designed. After theoretical oriented chapters the master thesis introduces the UML language, its modeling techniques and describes selected diagrams and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Toth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy