Bc. Vladimír Jonas

Bakalářská práce

Interakce Microtubule Associated Protein 2c s SH3 doménou plektinu

Interaction of Microtubule Associated Protein 2c with the SH3 domain of plectin.
Anotace:
Tato bakalářská práce studuje interakci Microtubule Associated Protein 2c (MAP2c) zvyšující stabilitu mikrotubulů a SH3 doménu cytolinkerového proteinu plektinu. Tato interakce může způsobit destabilizaci mikrotubulů, které poskytují buňce tvar a jsou odpovědné za nitrobuněční transport. Teoretická část práce obsahuje informace o vlastnostech, struktuře, funkcích, umístění v buňce a interakci studovaných …více
Abstract:
This bachelors thesis studies the interaction of the Microtubule Associated Protein 2c (MAP2c), increasing the microtubule stability and the SH3 domain of the cytolinker protein plectin. This interaction can cause destabilization of the microtubules, which provide a shape to the cells and are responsible of intracellular transport. Theoretical part of the thesis contain information about properties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: PhD. Séverine Jansen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta